Mokslinė veikla

Precizinė neinvazinė vėžio diagnostika

UAB „Diagnolita“ sėkmingai įvykdė projektą „Precizinė neinvazinė vėžio diagnostika“, projekto kodas Nr. J05-LVPA-K-04-0033. Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų pagal veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“. Projekto vertė 728277,22 Eur. Gautas 418381,34 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Diagnolita“ tikslas buvo sukurti neinvazinį, daugybinės genų raiškos analizės metodu pagrįstą prostatos vėžio diagnostikos testą.

Projekto metu sukurtas prostatos vėžio biožymenų nustatymo prototipas nustatant 7 biožymenis AT-kPGR metodu. Sukurti algoritmai pagal biožymenų kiekius šlapimo mėginiuose leidžia prognozuoti reikšmingo prostatos vėžio riziką.