Pirkimo-pardavimo taisyklės

Šios Taisyklės nustato sąlygas, pagal kurias Pirkėjas gali įsigyti prekes ir paslaugas internetinėje parduotuvėje www.diagnolita.lt (Pardavėjas). Sandoriams taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
 

 1. Sąvokos
  1. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens kodas, adresas, lytis, vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  2. Pardavėjas – UAB „Diagnolita“, kurios įmonės kodas: 303128944; PVM mokėtojo kodas: LT100008093814; adresas: Saulėtekio 7C, Vilnius; telefono nr.: +37068812972; el. paštas: info@diagnolita.lt
  3. Pirkėjas: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) asmuo nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
  4. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.
  5. Taisyklės – šios pirkimo–pardavimo internetinėje parduotuvėje www.diagnolita.lt taisyklės.
 2.  

 3. Bendrosios nuostatos
  1. Šios pirkimo-pardavimo Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
  2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie Taisyklių pakeitimus informuojama internetinės parduotuvės tinklapyje.
  3. Įsigydamas prekes arba paslaugas Pirkėjas privalo susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis.
  4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Šalių laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas internetinėje parduotuvėje sudaro ir pateikia užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.
 4.  

 5. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad jo pateikti Asmens Duomenys būtų naudojami ir saugomi prekių ir paslaugų užsakymų tikslais. Rekomenduojama, kad Pirkėjas susipažintų su Privatumo politika, kurioje nurodytos duomenų tvarkymui svarbios nuostatos.
  2. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių ir paslaugų užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti. Už tai, kad Pardavėjui pateiktas el. pašto adresas priklauso Pirkėjui ir yra veikiantis, atsako pats Pirkėjas.
  3. Pardavėjas įsipareigoja nenaudoti Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųsti Pirkėjui reklaminių pranešimų.
  4. Pirkėjo Asmens Duomenys yra tvarkomi pagal Bendrojo asmens duomenų reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat, kituose teisės aktuose nustatytus asmens duomenų reikalavimus ir UAB „Diagnolita“ Privatumo politiką.
 6.  

 7. Pirkėjo teisės
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir užsisakyti paslaugas www.diagnolita.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu pardavėjas ją iš esmės pažeidė. Pardavėjo padarytas sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 1) perduoti daiktai yra netinkamos kokybės ir jų trūkumų neįmanoma per pirkėjui priimtiną terminą pašalinti; 2) pardavėjas daugiau kaip du kartus pažeidė daiktų perdavimo terminą, kai daiktai pagal ilgalaikę sutartį turėjo būti perduodami nustatytais terminais.
  3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugos pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo datos, pranešdamas apie tai Pardavėjui jo nurodytu elektroniniu paštu.
  4. Pirkėjas turi teisę atgauti pinigus už neįvykdytą užsakymą, Taisyklių numatyta tvarka.
  5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje.
 8.  

 9. Pirkėjo įsipareigojimai
  1. Pirkėjas, naudodamasis www.diagnolita.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  2. Pirkėjas įsipareigoja pateikti tuos Asmens duomenis, kurie yra būtini prekių ir paslaugų užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
  3. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
  4. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 10.  

 11. Pardavėjo teisės
  1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
  2. Pardavėjas turi teisę keisti tinklapyje esančią informaciją, jos išdėstymą, nutraukti tam tikrų funkcijų veikimą.
  3. Pardavėjas turi teisę keisti teikiamų paslaugų teikimo apimtį ar būdą, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą.
  4. Pardavėjas turi teisę panaikinti užsakymą, jei jo negalima įvykdyti dėl Pirkėjo kaltės, pvz. Pirkėjo pateikti duomenys nėra tikslūs ar nėra galimybės susisiekti su Pirkėju telefonu ar elektroniniu paštu.
  5. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje.
 12.  

 13. Pardavėjo įsipareigojimai
  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetine parduotuve ir įsigyti prekes ir paslaugas.
  2. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti Pirkėjo užsakymus Taisyklėse nustatyta tvarka.
  3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir jo pasirinktomis sąlygomis.
  4. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 5 darbo dienas, jeigu užsakymas yra neįvykdomas dėl Pardavėjo kaltės.
 14.  

 15. Kainos ir apmokėjimo tvarka
  1. Kainos internetinėje parduotuvėje yra nurodomos eurais ir įskaitant PVM, kai šis mokestis yra taikomas.
  2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes ir paslaugas sumokėti nedelsiant, nebent Šalys susitarė kitaip.
  3. Atsiskaitant diagnolita.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas yra nukreipiamas į mokėjimų inicijavimo sistemą „Opay solutions“. Mokėti galima vienu iš šių būdų:
   1. Per internetinę bankininkystę, pasirenkant vieną iš šių bankų: Swedbank, SEB, Luminor, Citadele, Šiaulių bankas, Medicinos bankas.
   2. Mokant grynaisiais pinigais kasoje ir pasirinkus vieną iš šių variantų: Perlo terminalas, Lietuvos Pašto arba PayPost skyrius, Maxima parduotuvės kasa.
   3. Mokant pavedimu banke.
 16.  

 17. Pristatymas
  1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą.
  2. Pristatymas apmokestinamas priklausomai nuo Pirkėjo pateikto užsakymo ir Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.
  3. Pardavėjas įsipareigoja, kad pristatymas kurjeriu Lietuvoje, užtrunka iki 2 darbo dienų po užsakymo apmokėjimo.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pristatymo terminų pažeidimą, jeigu terminai pažeidžiami dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje arba jeigu siuntoje pateikiama užsakymo neatitinkanti komplektacija.
 18.  

 19. Sutarties nutraukimas ir pinigų grąžinimas
  1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti paslaugos pirkimo-pardavimo sutartį, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Pardavėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento.
  2. Jeigu paslaugos užsakymas yra neįvykdomas dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus Pirkėjui per 5 darbo dienas.
 20.  

 21. Atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve.
  2. Pirkėjas yra atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų ir kitos, užsakymo vykdymui būtinos, informacijos teisingumą. Jeigu Pirkėjo pateikti duomenys yra netikslūs, Pardavėjas neatsako už dėl to kilusius padarinius.
  3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų trečiųjų asmenų internetinius tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančios informacijos turinį, teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
  5. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 22.  

 23. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios Taisyklės sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  4. Prašymą ar skundą dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, tel.: +370 5 262 6751, https://vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
0